top of page

חדשות

Public·14 members

אסיפה כללית שנתית של איגוד הדאיה-קלוב התעופה לישראל

ביום שני, 6 למרץ, בשעה 19:00 תתקיים האסיפה הכללית של איגוד הדאיה-קלוב התעופה לישראל. האסיפה תתקיים בחדר ההרצאות במשרדנו באבו כביר, רחוב הרצל 165 תל אביב (פינת דרך בן צבי).

סדר היום של האסיפה וחומר רקע נשלח במייל לחברים.

במידה ובשעה 19:00 לא יהיה קוורום, האסיפה תפתח בשעה 19:30 עם כל מספר של משתתפים.

  • About

    זה המקום להתעדכן בחדשות האיגוד, הודעות על תחרויות ואירועים.

    bottom of page