top of page

ההיסטוריה של הדאייה בישראל

מהגמל המעופף ועד הכרה בינלאומית

בדצמבר 1933 – מוקם בתל אביב קלוב ספורטיבי לתעופה "הגמל המעופף" . מטרת המועדון להחדיר את תודעת ספורט הדאייה בקרב צעירי היישוב מתוך כוונה לפתח תעופה מנועית.

יוזמה זו לא קיבלה את תמיכת השלטון הבריטי והמאמצים הופנו להחדרת התעופה בקרב הנוער הארץ-ישראלי באמצעות לימודים תאורטים ובניית טיסנים במסגרת "גימנסיה הרצליה".

במקביל הופנו מאמצים להכשרת טייסים מקרב צעירי היישוב בחו"ל, מתוך כוונה שעם חזרתם יפעלו לביסוס התעופה בארץ.

 • מרץ 1934 – נפתח קורס הדאייה הראשון של הקלוב שכלל לימודים תאורטים ומעשיים

 • אפריל 1935 – במסגרת אירועי "המכביה" מארגן הקלוב הדגמה של הטסת טיסנים ותערוכה של תמונות ושירטוטים. במסגרת המכביה מגיעים ארצה חמישה דואים יהודים מגרמניה על דאוניהם (מסוג גרונאו בייבי), שלאחר סיום "המכביה" נותרים בארץ ומצטרפים עם ציודם לקלוב ומשתלבים בפעילות מועדון הדאייה בחיפה. ראש הקבוצה ומארגנה היה ד"ר רודולף פייגה (מטאורולוג) וחבריה ד"ר מרטין זולטן, טייס הדאון ארנסט רפפורט, המהנדס אמיל פוהורילה, קרל ויינשטיין ויוליוס ברגר.

 • 1935 – מוקם מועדון הדאיה "השחף" על ידי חברי קיבוצים בעמק הירדן בשיתוף עם עובדי תחנת הכח בנהריים ובהשראת קלוב התעופה. המועדון מעביר שיעורים תיאורטים ומעשיים על ידי מייג'ור קמפר, יהודי אנגלי שניהל את שדה התעופה ברמלה, מטרת המועדון היתה להקים תשתית לתעופה עברית למטרות בטחון ובמסגרתו אף נבנה דאון שכונה "פוהו", על שמו של אמיל פוהורילה.

 • 27 לדצמבר 1935 –שמו של קלוב "הגמל המעופף" מוחלף ל – "קלוב הארצישראלי לתעופה" ומועדון "השחף" מצטרף אליו כסניף בעמק הירדן.

 • הסוכנות היהודית נוטלת את הקלוב תחת חסותה ומוקמים סניפים נוספים בחיפה, תל-יוסף, פרדס חנה ורמתיים.

 • אפריל 1938 – קורס דאיה, בדאון "ורונה" (עורב) פולני, בגבעת המורה. נוצר הקשר בין הקלוב בראשותו של צבי נדב לארגון "ההגנה" בראשותו של אליהו גולומב, ארנסט רפופורט שימש כמדריך ראשי ואמיל פוהורילה כאחראי על אחזקת הדאונים ותקינותם.

 • אפריל, 1940 תחרות דאיה ארצית  על הר הכרמל.

 • לקראת סוף מלחמת העולם השניה,. במסווה של גוף אזרחי, מתחילים לחזק את הגופים הבטחוניים החל מנובמבר 1947, קלוב התעופה משמש כיסוי למחתרת כוחות חיל האויר של "ההגנה".

 • פעילותם הנועזת ביותר היא באוקטובר 1947, ערב מלחמת העצמאות –אנשי מחלקת הטייס של הפלמ"ח יוצאים במטוסי ה – TIGER MOTH של קלוב התעופה כדי להכין מודיעין לקראת הפלישה הצפוייה ומצלמים שבעה מחנות צבא סורי מחוץ לגבולות המנדט.

 • פעילותו של הקלוב משותקת במלחמת העצמאות, עקב גיוס מדריכיו לצבא ומסירת מטוסי הקלוב ל"שירות האוויר" שלימים הפך לחיל האוויר.

 • לאחר מלחמת העצמאות, חזר הקלוב לתפקד במתכונתו המקורית תחת השם "קלוב התעופה לישראל". הקשרים בין חיל האוויר לקלוב נמשכו במשך שנים רבות, במיוחד במסגרת גדנ"ע אוויר.

 • יולי 1951 – "קלוב התעופה לישראל" מתקבל כחבר בפדרציה הבינלאומית לאווירונאוטיקה  - FAI – המוסד הבינלאומי העליון לתעופה ספורטיבית. בכך מוכר הקלוב כמוסד המייצג את ספורט התעופה בארץ ואת ספורט התעופה הישראלי בעולם כולו.

 • יולי 1951– קלוב התעופה הישראלי מקבל את ההכרה הבינלאומית מהפדרציה הבינלאומית לאוירונאוטיקה (FAI).

bottom of page